FS PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW

Kilka wskazówek, które ułatwią współpracę.

* Najlepiej, aby nazwa pliku zawierała: nazwę firmy, rodzaj materiału, rozdzielczość druku, wymiar w centymetrach, ilość sztuk.

* Wszelkie prace przeznaczone do druku projektuj w przestrzeni barwnej CMYK!

* Nasycony kolor czarny uzyskuje się poprzez połączenie czterech składowych CMYK w proporcji 40 40 40 100.
W przypadku druku drobnych detali i tekstów nakładanie kolorów może spowodować rozmywanie krawędzi. W tej sytuacji lepiej stosować czerń o składowych CMYK  0  0  0  100.

* Kolory ,,specjalne”
Jeśli w Waszych projektach występują kolory, które muszą być dokładnie odwzorowane na wydrukach (np. logo firmy, wcześniejsze zlecenia, itp.), to prosimy o dostarczenie wydruku próbnego (cromalin lub matchprint). Możliwe jest także zatwierdzenie próbki wydruku wykonanej przez Farion Studio.

* Rozdzielczość
Przy projektowaniu należy brać pod uwagę odległość z jakiej praca będzie oglądana.
Zalecane ustawienia projektu:
– prace o rozmiarze do 1 m2:     200 – 300 dpi
– prace o rozmiarze do 6 m2:     100 – 150 dpi
– prace o rozmiarze do 12 m2:       50 – 72 dpi

Tabela rozdzielczości

* Przed wysłaniem pracy do druku należy sprawdzić dokładnie jej wymiar (niektóre programy zmieniają wymiary projektu podczas ich eksportowania).

* Dla upewnienia się, że dokument w drukarni wygląda tak samo jak na komputerze projektanta, najlepiej dołączyć  do maila prostego proof’a w postaci pliku *JPG.